Kako odrediti veličinu kaiša?

Dužina kože
Dužina kože je utisnuta, npr. 120 cm – to ne govori mnogo o obimu.

Obično veličina kaiša odgovara obimu struka plus 15 cm. Ovde bi bio struk veličine 105 cm.

Kaiš ima 6 rupica
show