Uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI


Opšti uslovi poslovanja SATINI Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje SATINI radionica za izradu predmeta od koţe tradicionalnim metodama i trgovinu, Pirot (u daljem tekstu:“Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Internet prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja SATINI radionica za izradu predemta od koţe tradicionalnim metodama i trgovinu. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrošača.


SIGURNOST I ZAŠTITA LIĈNIH PODATAKA


U ime SATINI TR obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pruţanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li ţele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nuţni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreţe u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


SATINIl Internet prodavnica je osigurana najmodernijim SSL sigurnosnim sertifikatom koji brine da je celokupna konekcija između prodavca i kupca osigurana enkripcijom. Osiguravajući da svi podaci u okviru ove konekcije budu sigurni i privatni, SSL enkripcija sprečava hakere od krađe privatnih informacija kupaca, kao što su brojevi kreditnih kartica, imena i adrese.
Prodavac obezbeđuje sigurnost i zaštitu od zloupotrebe ličnih podataka. Svi podaci o potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nuţni za obavljanje posla. Kurirska sluţba Pošte Srbije koja vrši dostavu kupljene robe ima mogućnost pristupa podacima potrebnim za izvršenje ugovorenog posla, ime, prezime, adresu i broj telefona potrošača.


Potrošač je odgovoran za pristup svom sistemu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Takođe, Potrošač garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Prodavcu. Prodavac se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke potrošača u skladu sa propisima. Navedeni podaci će se koristiti isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije. Potrošač daje saglasnost Prodavcu da ga obaveštava o svojim novim ponudama, akcijama i sniţenjima na broj telefona i e-mail adresu. Potrošač u svakom trenutku, slanjem zahteva u pisanoj ili elektronskoj formi, moţe povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenuta obaveštenja.


NAĈIN PLAĆANJA


Potrošač robu plaća pouzećem kuriru Pošte Srbije ili uplatom na racun TR SATINI isključivo u dinarskoj vrednosti Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.


ROK I NAĈIN ISPORUKE


ROK ISPORUKE


Rok isporuke teče od prvog narednog radnog dana posle narudţbine. Za robu kupljenu preko internet prodavnice rok isporuke je do 5 (pet) dana od dana prijema porudţbine od strane potrošača.


NAĈIN ISPORUKE


Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču na sledeći način: Slanjem robe preko kurirske sluţbe Pošte Srbije, pri čemu troškove isporuke u slucaju placanja preko racuna snosi Prodavac. Kuriri Pošte Srbije (eksterna firma koja vrši dostavu robe za nas), pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu do 19h svakog radnog dana. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja moţe preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod moţda oštećen (otvoren), odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Porudţbina primljena radnim danima do 14h, biće isporučena na naznačenu adresu narednog dana do 19h. Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudţbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, kurir Vam ostavlja „Izveštaj o prispeću pošiljke“ sa podacima gde i kada moţete preuzeti neisporučenu pošiljku (najbliţa isporučna pošta). Rok čuvanja pošiljke je 5 radnih dana ne računajući dan prijema i otpreme pošiljke. Leţarina se ne naplaćuje. Po eventualnom povratu
pošiljke do nas kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju. Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Ukoliko ţelite da vam pošiljku pošaljemo van teritorije Republike Srbije, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila ili telefonom.


CENE U SATINI INTERNET PRODAVNICI


Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om i nema skrivenih troškova. Prodavac zadrţava pravo izmene cena, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene vaţe u trenutku kreiranja porudţbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cene vaţe samo za kupovinu u Internet prodavnici i mogu da se razlikuju od cena u maloprodajnim objektima Prodavca.


PRIMEDBE I REKLAMACIJE


Ţalbe, reklamacije i primedbe potrošači nam mogu dostaviti na sledeće načine:

1. Putem e-maila na našoj on-line prodavnici

2. Na broj telefona 381 (0)10 313611 u periodu od 08-16h svakog radnog dana

3. Putem email adrese shop@satini.rs

Prodavac je u obavezi da najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, dok je u slučaju prihvatanja reklamacije u obavezi da po reklamacionom zahtevu potrošača postupi u ugovorenom primerenom roku kako je isti definisan u samom Zahtevu za reklamaciju, a koji ne moţe biti duţi od 15 dana od podnošenja reklamacije. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od metoda, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, TR SATINI je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko tekuceg racuna kupca.


AUTORSKA PRAVA


Sav materijal na ovom sajtu, uključujući tekst, članke, citate, slike, video snimke, ilustracije i ostali materijal je zaštićen Zakonom o autorskim pravima. Neovlašćeno kopiranje, reprodukcija, objavljivanje u medijima ili na Internetu, ili bilo kakav drugi vid umnoţavanja su zabranjeni..